0

Premoženje zakoncev

Premoženjska razmerja med zakoncema ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki v 51. členu določa, da vsako premoženje, ki je nastalo v času trajanja zakonske zveze in je bilo pridobljeno z delom, spada v skupno premoženje obeh zakoncev.

Če zakonska zveza preneha ali se razveljavi, se to premoženje razdeli med zakonca. Nasprotno pa premoženje, ki pa ni nastalo z delom in v času trajanja zakonske zveze, ostaja oziroma postane izključna last tistega zakonca, ki ga pridobi. Gre za t.i. posebno premoženje, ki torej ne spada v skupno premoženje zakoncev in ni predmet delitve ob morebitni razvezi zakonske zveze. Pod to premoženje spada tudi premoženje, ki ga kateri od zakoncev podeduje.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *