Premoženje zakoncev

Premoženjska razmerja med zakoncema ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki v 51. členu določa, da vsako premoženje, ki je nastalo v času trajanja zakonske zveze in je bilo pridobljeno z delom, spada v skupno premoženje obeh zakoncev.

Pravni posli mortis causa

Zapustnik lahko za časa življenja s svojim premoženjem razpolaga v obliki pravnega posla mortis causa, s katerim določi kako se bo delilo njegovo premoženje, ki ga bo imel ob smrti. Najpogostejši tovrstni pravni posel je oporoka.

Nakup stanovanja pod hipoteko

Pred nakupom stanovanja, pri katerem so vpisane hipoteke, se je pred sklenitvijo pogodbe in plačilom kupnine nujno potrebno dogovoriti s hipotekarnimi upniki.

Prometna nesreča v nezavarovanem avtomobilu

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z motornim vozilom, ki ni bilo zavarovano, pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka za povrnitev škode kot oškodovanec niste v ničemer prikrajšani.