Nakup stanovanja pod hipoteko

Pred nakupom stanovanja, pri katerem so vpisane hipoteke, se je pred sklenitvijo pogodbe in plačilom kupnine nujno potrebno dogovoriti s hipotekarnimi upniki. Navadno postopek poteka tako, da se z vsemi hipotekarnimi upniki uskladi znesek neodplačane terjatve, ki je zavarovana s hipoteko, pri čemer se kupec zaveže poravnati kupnino ali del kupnine v višini neodplačane terjatve neposredno hipotekarnemu upniku. Hipotekarni upnik pa že pred poplačilom pri notarju deponira izbrisno dovoljenje za izbris hipoteke iz zemljiške knjige s pooblastilom notarju, da vloži predlog za izbris hipoteke po izvršenem plačilu. V nasprotnem primeru sicer vknjižena hipoteka ni ovira za vpis novega lastnika v zemljiško knjigo, vendar v tem primeru novi lastnik, skupaj z lastninsko pravico, prevzame tudi breme hipotek, ki se v končni fazi lahko realizirajo tudi s prodajo stanovanja in poplačilom hipotekarnega upnika. Zaradi navedenega je nujno potrebno, da so pred plačilom kupnine urejena vsa razmerja s hipotekarnimi upniki, oz. da se jih poplača neposredno iz kupnine, v izogib kasnejšim neprijetnostim.