Premoženje zakoncev

Premoženjska razmerja med zakoncema ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki v 51. členu določa, da vsako premoženje, ki je nastalo v času trajanja zakonske zveze in je bilo pridobljeno z delom, spada v skupno premoženje obeh zakoncev.

Če zakonska zveza preneha ali se razveljavi, se to premoženje razdeli med zakonca. Nasprotno pa premoženje, ki pa ni nastalo z delom in v času trajanja zakonske zveze, ostaja oziroma postane izključna last tistega zakonca, ki ga pridobi. Gre za t.i. posebno premoženje, ki torej ne spada v skupno premoženje zakoncev in ni predmet delitve ob morebitni razvezi zakonske zveze. Pod to premoženje spada tudi premoženje, ki ga kateri od zakoncev podeduje.