Naša predanost

Odvetniška družba NOVAK

Odvetniška družba Novak je nastala iz samostojne odvetniške dejavnosti odvetnika Vasilija Novaka, ki je pričel z opravljanjem odvetniške dejavnosti v letu 1992. Več kot dvajsetletno tradicijo delovanja odvetniške pisarne je utrdil odvetnik Žiga Novak, ki družbo kot direktor uspešno vodi že od leta 2012.

Družba je pričela s poslovanjem v letu 2004. Zaposluje dva odvetnika in eno strokovno sodelavko. Pretežno se ukvarjamo s področjem civilnega prava in za to pravno panogo smo na podlagi dolgoletnih in bogatih izkušenj tudi specializirani. Uspešno delujemo tako na področju družinskega prava, dednega prava, gospodarsko-statusnega prava, izvršilnega prava, kot tudi na delovno-socialnem pravnem področju, prav tako pa zelo uspešno delujemo tudi na področju kazenskega prava. Posebna odlika uspešnosti naše odvetniške družbe je tudi v zastopanju strank v odškodninskih zadevah.

Ignorantia iuris nocet.

Nepoznavanje prava škoduje. Zato z natančno preučitvijo vseh dejstev pripravimo najboljšo strategijo zastopanja naših strank v Republiki Sloveniji.

Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda.

Argumentov ne štejemo, temveč jih tehtamo.

Facta non praesumuntur, sed probantur.

Dejstva ne domnevamo, temveč jih dokazujemo.