Vodja pisarne Tanja Pintar

Vodja pisarne

Vodja pisarne Tanja Pintar

je bila rojena leta 1971. V Radovljici je leta 1990 zaključila srednjo ekonomsko šolo in se kot pripravnica zaposlila na Temeljnem sodišču v Kranju. Po končanem pripravništvu je svojo poklicno pot nadaljevala kot tajnica na Okrajnem sodišču v Kranju. Leta 1998 je diplomirala na Fakulteti za upravo in pridobila naziv višje upravne delavke, nato pa se je leta 1999 zaposlila pri Odvetniški družbi Novak. Kot vodja pisarne opravlja vsa organizacijska in administrativna dela ter skrbi, da delo v pisarni poteka tekoče, nemoteno in strokovno.

Aktivno govori angleški in hrvaški jezik.