Odvetnica Tina Heferle

je bila rojena leta 1986. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 2011 diplomirala z oceno cum laude. Po pridobljenem nazivu univerziteten diplomirane pravnice se je zaposlila v državni upravi, kjer je delala na področju javnih naročil. V letu 2016 je opravila pravniški državni izpit in se nato leta 2017 kot odvetniška kandidatka zaposlila pri Odvetniški družbi Novak. V imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije je bila vpisana leta 2018 in od takrat dalje opravlja samostojni odvetniški poklic kot zaposlena odvetnica v Odvetniški družbi Novak, d.o.o., o.p.

Aktivno govori angleški in hrvaški jezik.