Gospodarsko - statusno pravo

Gospodarsko statusno pravo je pravna panoga, ki ureja status in položaj gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter vsebuje pravila, ki urejajo gospodarsko pravne posle in druga razmerja subjektov gospodarskega prava. Sestavni del gospodarskega prava so tudi predpisi o intelektualni lastnini in predpisi, ki urejajo pravo vrednostnih papirjev ter potrošniško pravo. Ena izmed temeljnih značilnosti gospodarskega prava je uporaba posebnih uzanc in poslovnih običajev, značilne pa so tudi tipske pogodbe in splošni pogoji poslovanja. Glede na množico pravil, ki urejajo gospodarsko pravo, velja v pravnem prometu še posebna pozornost gospodarskih subjektov, zato v naši odvetniški družbi vsakodnevno nudimo tudi svetovanje, strokovna pomoč in zastopanje v gospodarskih zadevah.