Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja osebna stanja posameznika, kot so rojstvo, zakonsko zvezo, starševstvo in nenazadnje tudi smrt. Posamezna osebna stanja so za posameznika pomembna, saj so nanj vezane posamezne pravice in obveznosti, ki jih pravni red predvideva. Družinsko pravo je klasična panoga civilnega prava, krovni zakon, ki ureja pravna razmerja in stanja posameznikov na tem področju, pa je Družinski zakonik. V družinskopravnih postopkih stranke zastopamo pri uveljavljanju preživninskih zahtevkov ali spremembi le – teh, v postopkih za dodelitev mladoletnih oseb v varstvo, vzgojo in skrb oziroma za dodelitve skrbništva, v ločitvenih postopkih in v postopkih delitve skupnega premoženja razdruženih zakoncev, kot tudi v postopkih za ugotovitev očetovstva.