Dedno pravo

Dedno pravo ureja prehod premoženja umrlega - zapustnika na njegove pravne naslednike – dediče. Sodi v sfero civilnega prava, a je za dedno pravo značilno, da je skupek dispozitivnih pravnih pravil (ko subjekti lahko avtonomno urejajo svoja pravna razmerja) in kogentnih pravnih norm (ko zakon določno zapoveduje obvezno ravnanje pravnih subjektov). Tipična primera obeh vrst pravnih pravil sta dedovanje na podlagi oporoke in zakonito dedovanje na podlagi dednih redov. Nemalokrat se tudi v zapuščinskih zadevah pojavijo spori, kjer naša odvetniška družba kvalitetno in strokovno zastopa svoje stranke.