Kazensko pravo

Celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, imenujemo kazensko pravo. Je ena izmed najstarejših vej prava in je dejavnik za varstvo obstoječih in prevladujočih družbenih odnosov, vrednost in institucij. Kazensko pravo je razdeljeno na materialno kazensko pravo, ki določa katera so tista človekova ravnanja, ki so kazniva in jih družba razmejuje od tistih, ki to niso, in na kazensko procesno pravo, katerega namen je ugotoviti kaznivo dejanje, storilca kaznivega dejanja, ki se mu izreče kazenska sankcija, hkrati pa kazensko procesno pravo tudi v funkciji zagotavljanja pravnega varstva za obdolženca. Ena temeljnih pravic obdolženca je pravica do obrambe, zato zagovor in strategijo obrambe v kazenskih postopkih pripravimo z veliko mero skrbnosti in strokovnosti ter ves čas postopka skrbimo za vse procesne pravice oziroma garancije obdolženca.