Izvršilno pravo

O izvršbi v ožjem smislu govorimo, kadar se zahteva neposredna realizacija upnikove terjatve na podlagi že pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oziroma na podlagi drugega izvršilnega naslova. Včasih pa je potrebno, da se zavaruje upnikova terjatev še predno so izpolnjeni pogoji za izvršbo, zato izvršilno pravo ureja tudi zavarovanje zahtevkov, ki še niso izvršljivi. Za naše stranke urejamo vse potrebno v zvezi z vlaganjem predlogov za izvršbo, vlaganjem predhodnih in začasnih odredb za zavarovanje terjatev, vlaganjem ugovorov na sklep o izvršbi, zastopamo tretje osebe oziroma udeležence v izvršilnih postopkih in izvajanjem vseh ostalih materialnih in procesnih dejanja.